Belvedere Hotel

Dubrovnik

Geolokacija
42°38'0'' N
18°7'56'' E
Adresa
Ulica Frana Supila 28
Grad
Dubrovnik
Država
Hrvatska

Fact Sheet

naziv projekta

Belvedere Hotel

broj projekta

240

program

turizam

status

projekt

Lokacija

Hrvatska, Dubrovnik, Ulica Frana Supila 28

Kvadratura parcele

40265 m²

Kvadratura građevine

19568 m²

volume

83300 m³

Kvadratura tlocrta

9949 m²

nadmorska visina

66.50 m

autor

3LHD

Projektni tim - faza RFP

Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Kristina Marković, Jure Živković, Leon Lazaneo, Ana Mikelić, Deša Ucović, Paula Prkačin

Projektni tim - faza natječaj

Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Paula Kukuljica, Jure Živković, Ana Mikelić, Deša Ucović, Duje Katić, Nikolina Muža, Nives Krsnik Rister, Iva Peručić

Grafički dizajn - faza RFP

Maša Milovac

Suradnici projektnog tima - faza natječaj

Maja Milojević, Zorislav Petrić, Irena Mažer Hranuelli

Vizualizacije - faza RFP

Boris Goreta

Arhitektura - faza natječaj

Madres - Ana Penavić

Projekt uređenja krajobraza - faza natječaj

Kreativni Krajobrazi - Ines Hrdalo, Kreativni Krajobrazi - Kaja Šprljan Bušić

Brand concept - faza natječaj

Brandoctor - Anja Bauer Minkara, Brandoctor - Filip Despot, Brandoctor - Željka Zrnić, Brandoctor - Stipan Rimac

Grafički dizajn - faza natječaj

Anta Bučević, Dora Bilandžić, Maša Milovac

Projekt termotehničkih instalacija i energetski koncept - faza natječaj

BDSP Beograd - Radovan Duckinovski, BDSP London - Siniša Stanković

Projekt konstrukcije - faza natječaj

Palijan - Ivan Palijan

Projekt geotehnike - faza natječaj

GEOKOD - Željko Ivandić

Konzultant za projekt kuhinje - faza natječaj

Dekode - Zoran Divjak

Konzultant za projekt prometa - faza natječaj

C5 Koncept - Boris Leović

Konzultant za wellness - faza natječaj

Veda Centar - Sandra Skoblar

Konzultant pomorskog inženjeringa - faza natječaj

Marecon - Dinko Hrešić

Vizualizacije - faza natječaj

Boris Goreta, Jan Ružić, Branimir Turčić


Back to top Back to projects