Posao

3LHD traži entuzijastične i talentirane praktikante koji bi se pridružili našem timu na arhitektonskim natječajima te projektima različitih tipologija. Kandidati mogu biti studenti viših godina arhitektonskog fakulteta ili nedavni diplomanti koji žele steći vrijedno iskustvo u industriji kroz inovativnu arhitektonsku praksu.
Nudimo prijateljsko i poticajno okruženje u kojem će praktikanti steći znanje o urbanističkom dizajnu i arhitekturi te iskustvo u profesionalnom i dinamičnom uredu; rad na raznolikim i uzbudljivim arhitektonskim projektima i mentorstvo od strane iskusnih arhitekata.

Ključne odgovornosti:
Suradnja s projektantskim timom na različitim projektima
Pomoć u razvoju arhitektonskih nacrta
Doprinos konceptualizaciji i ideji projekata
Sudjelovanje na sastancima i prezentacijama projekata


Potrebne kvalifikacije:
Treća (ili više) godina stručnog studija arhitekture
Odlično poznavanje ArchiCADa i AutoCADa, MS office paketa, poznavanje Adobe CS
Strast prema arhitektonskom dizajnu i inovaciji
Sposobnost kritičkog razmišljanja i odlične komunikacijske vještine
Odlično poznavanje engleskog jezika


Poželjne osobine kandidata
motiviran, dobro organiziran, komunikativan, snalažljiv, sa sposobnosti brzog i samostalnog obavljanja povjerenih zadataka
želja za učenjem, visoka razina kreativnosti, samoinicijative i odgovornosti

Napomena:
Znanje jezika klasificirati prema europskom referentnom okviru za jezike
Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik
Korištenje software-a klasificirati prema referentnoj tablici:
Stupnjevi: 1: Početnik  2: Samostalni korisnik 3: Iskusni korisnik

Trenutno primamo prijave za obavljanje studentske prakse u razdoblju od veljače 2024. Tražimo praktikante koji se mogu pridružiti našem timu na minimalno 3 mjeseca.
Prijave sa CVjem i portfoliom radova poslati digitalno (dokumenti u .pdf formatu, maksimalne veličine 10MB) na adresu hr@3lhd.com s temom - "stručna praksa - prijava".