Partneri

3LHD je arhitektonski studio koji su osnovala četiri partnera: Saša Begović (rođen 1967. u Bjelovaru), Marko Dabrović (rođen 1969. u Dubrovniku), Tanja Grozdanić Begović (rođena 1968. u Zagrebu) i Silvije Novak (rođen 1971. u Rijeci). 3LHD je osnovan 1994., kada su tri od četiri partnera još uvijek bili studenti na zagrebačkom Arhitektonskom fakultetu, u ozračju hrvatske političke i ekonomske tranzicije, a zasnovan je na temeljima timskog rada i atmosfere. Nakon godina uspješnog poslovanja 3LHD je 2016. imenovao novu partnericu Paulu Kukuljicu (rođena 1976. u Oakvilleu (Kanada)).
Svi partneri diplomirali su na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska.
3LHD partneri gostujući su predavači na institucijama diljem svijeta, a trenutno su nastavnici na Arhitektonskim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu i Splitu.

Marko Dabrović
SENIOR PARTNER
marko@3lhd.com

Saša Begović
SENIOR PARTNER
sasa@3lhd.com

Silvije Novak
SENIOR PARTNER
silvije@3lhd.com

Tatjana Grozdanić Begović
SENIOR PARTNER
tanja@3lhd.com

Paula Kukuljica
PARTNER
paula@3lhd.com