3LHD POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA

Ovom politikom kvalitete Studio 3LHD d.o.o. demonstrira posvećenost visokoj kvaliteti svojih proizvoda i usluga. Primarni cilj tvrtke je ostvarivanje zahtjeva i očekivanja klijenata pri pružanju naših usluga.

Načela poslovanja se zasnivaju na nekoliko temeljnih odrednica:
-    ispunjavati zahtjeve i očekivanja kupaca,
-    primjenjivati nove tehnologije i pristupe u proizvodnji,
-    razvijati partnerske odnose s dobavljačima te
-    primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom.

Kontinuiranim praćenjem zadovoljstva naših klijenata neprekidno poboljšavamo kvalitetu naših usluga oslanjajući se na inovativnost, kreativnost i visoku motiviranost naših zaposlenika. Njihova stručnost predstavlja temelj na kojem zasnivamo naše buduće poslovne uspjehe te smo u tu svrhu osigurali kontinuirano osposobljavanje kroz sve nivoe u organizaciji. Svojim klijentima osiguravamo vrhunsku uslugu kroz dodatne konzultantske usluge te pratimo njihove potrebe.

Adekvatnim upravljanjem našim procesima, posebnu pažnju poklanjamo zaštiti i očuvanju okoliša, prvenstveno kroz smanjenje štetnih utjecaja i racionalnim korištenjem prirodnih resursa.
Definirajući budućnost, uprava tvrtke Studio 3LHD d.o.o. svojim načinom upravljanja radnim procesima, osigurava:
-    poslovanje u skladu sa svim zakonskim zahtjevima
-    resurse za provedbu ove politike kvalitete i zaštite okoliša
-    procjenu usklađenosti s postavljenim ciljevima
-    kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša
Uprava tvrtke Studio 3LHD d.o.o. osigurala je da njena politika kvalitete i zaštite okoliša bude dostupna svima.