3LHD ISO

Provedba projekta "Jačanje konkurentnosti društva Studio 3LHD d.o.o. uvođenjem međunarodno priznatih certifikata"3LHD je 17.09.2018 počeo s provedbom projekta "Jačanje konkurentnosti društva Studio 3LHD d.o.o. uvođenjem međunarodno priznatih certifikata". Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Provedbom projekta STUDIO 3LHD d.o.o. u svoje će poslovanje uvesti (certificirati) sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015) i sustav upravljanja okolišem (ISO 14001:2015). Uvođenje certifikata omogućiti će društvu snažniji izlazak na EU tržište budući da je posjedovanje istih često preduvjet za sudjelovanje na natječajima javne nabave. Uvođenjem certifikata poboljšati će se niz poslovnih procesa unutar društva što će dodatno utjecati na povećanje konkurentnosti društva, kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu.

Unaprijediti će se sljedeći poslovne procesi: upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava, prodaja, strateško planiranje, upravljanje rizicima, nadzor i nove tehnologije, odnosno usklađivanje tehničkih i tehnoloških aspekata. Nova radna mjesta predviđena u sklopu projekta pogodna su za rad žena i muškaraca.

Osnovni podaci o projektu:
Ukupna vrijednost projekta: 148.062,00 kn
Bespovratna sredstva: 93.542,00 kn
Vrijeme provedbe: 17. rujna 2018 - 16. lipnja 2019

Opći cilj: Povećati konkurentnost društva na domaćem i inozemnom planu, poboljšati niz poslovnih procesa unutar društva

Specifični cilj: Uvesti certificirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem u Društvo. Povećati konkurentnost unapređenjem poslovnih procesa i optimizacijom poslovanja.

Rezultati projekta: Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 uveden (certificiran) u poslovanje društva STUDIO 3LHD d.o.o. Sustav upravljanja okolišem ISO 14001:2015 uveden (certificiran) u poslovanje društva STUDIO 3LHD d.o.o.

Kontakt osoba:
Romana Ilić 
e-mail: romana@3lhd.com
tel: +385 01 2320200

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kontakti relevantnih institucija iz sustava upravljanja EU fondovima:

Europski strukturni i investicijski fondovi
www.strukturnifondovi.hr

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
https://razvoj.gov.hr/ / fondovi@mrrfeu.hr

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
https://www.mingo.hr/ / info@mingo.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
https://hamagbicro.hr/

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Studija 3LHD.