3LHD IKT 2019

Provedba projekta 3LHD IKT 2019


Svrha projekta je implementacija inovativnog i sveobuhvatnog IKT rješenja kroz koje će se optimizirati poslovni procesi, usmjeriti i ojačati tržišna pozicija, unaprijediti konkurentnost i omogućiti brži rast i razvoj Društva (Studio 3LHD d.o.o.).


Podaci o projektu
Korisnik:
Studio 3LHD d.o.o.,
Trg Eugena Kvaternika 3/3,
10000 Zagreb

Ukupna vrijednost projekta:
361.937,00 kn
Bespovratna sredstva:
165.202,95 kn
Vrijeme provedbe:
01.11.2019. - 01.10.2020.

Opći cilj projekta:
Jačanje pozicije Društva na međunarodnom tržištu, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Društva primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije, uspostava temelja uspješnog poslovanja za budućnost, kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Specifični cilj projekta:
Unaprijediti postojeće poslovne procese, integrirati poslovne funkcije, omogućiti učinkovitiju organizaciju tijeka rada te poboljšati interakciju s klijentima i dobavljačima.
Društvo je u projektu s jedne strane stavilo naglasak na porast proizvodnje i profitabilnosti, povećanje efikasnosti, efektivnosti i fleksibilnost poduzeća kroz efikasnije upravljanje imovinom, nabavom i prodajom i smanjenjem rizika gubitka podataka, a s druge strane na ostvarenje socijalnih ciljeva, poput zadovoljenja interesa zaposlenika, poboljšanje njihovog socioekonomskog položaja, podizanje kvalitete života te općenito razvitak individualnih sposobnosti svakog zaposlenika.
Provođenje projekta predviđa nabavu softwarea i hardwarea te edukaciju zaposlenika.
Pored dobrobiti koje donosi Društvu, provođenje projekta pozitivno se odražava i na ostale zainteresirane strane - klijente i dobavljače, državne institucije i društvo u cjelini.

Rezultati projekta:
1. Unaprijeđeno ukupno 6 poslovnih procesa Društva (upravljanje ljudskim potencijalnima, upravljanje imovinom, upravljanje nabavom, upravljanje prodajom, upravljanje rizicima, uspostavljanje procesa pohrane i povrata podataka)
2. Broj zaposlenih djelatnika povećan za 2 nova djelatnika
3. Povećani su prihodi od prodaje Društva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program Konkurentnost i kohezija.

Kontakt osoba za dodatne informacije:
Olja Gešvind
nabava@3lhd.com
tel +385 1 2320200

Više informacija na:
1. Europski strukturni i investicijski fondovi
https://strukturnifondovi.hr/
2. Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
3. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
https://razvoj.gov.hr/
4. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
https://hamagbicro.hr/

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Studija 3LHD d.o.o.