Komunalna zgrada Kozala
realizacija, Rijeka, 2007.

Rekonstrukcija i dogradnja komunalne zgrade groblja Kozala, te uređenje trga na ulazu u groblje značajno poboljšava taj javni prostor grada Rijeke. Prostor groblja dio je zaštićene povijesne cjeline, kao jedno od rijetkih vrijednih groblja iz doba secesije.Analizom zadatka i postojećeg stanja javila se potreba da se artikulira i oblikuje trg kao mjesto okupljanja i zadržavanja, te neatraktivni sadržaji zaklone od pogleda posjetitelja. Zato se novo pročelje jedinstvenog objekta tretira kao "lebdeća" kulisa trga u kojoj se zrcali postojeće zelenilo. Projektiranje trga ispred objekta prestavlja intermezzo na krivulji šetališta iz smjera parka prema groblju. Materijal plohe je bijeli kulir od grobnog bijelog lomljenca, univerzalnog elementa prepoznatljivosti prisustva groblja, ali transformiranog u tri vrste obrade; rastresit, terazzo i polirani terazzo.Projekt je sačuvao cvjećarske kioske, smjestivši ih pod "lebdeći" volumen kuće u staklene cilindre, čime dodatno vizualno naglašavaju novu intervenciju. Oni istovremeno maskiraju vertikalne nosive elemente same kuće.

NAZIV PROJEKTA Zgrada i ulazni trg Kozala

BROJ PROJEKTA 072

PROGRAM javno, poslovno

STATUS realizacija

PROJEKTIRANJE 2002-2006

GRADNJA 2006-2007

LOKACIJA Hrvatska, Rijeka, Petra Kobeka 13

OBUHVAT 1659 m²

BRUTO POVRŠINA 433 m²

VOLUMEN 2488 m³

TLOCRTNA POVRŠINA 216 m²

NADMORSKA VISINA 82 m

KLIJENT Grad Rijeka

AUTOR 3LHD

PROJEKTNI TIM Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Ljerka Vučić, Siniša Glušica

FIZIKA ZGRADE, PROJEKT DETALJA Mateo Biluš

PROJEKT KONSTRUKCIJE Statički studio - Branka Baričić , Joso Baričić

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA IPZ-elektroinženjering 22 - Branko Čorko

PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE Građevinsko projektni zavod Rijeka - Duško Mičetić

PROJEKT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA Građevinsko projektni zavod Rijeka - Danilo Vujnović

KONZULTANT - ZAŠTITA OD POŽARA / STRATEGIJA / SIGURNOST Ured ovlaštenog arhitekta - Irela Strabić

PROJEKT KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE Ines Hrdalo

FOTOGRAFIJA Sanjin Kunić

IZLOŽBE
INSTITUCIJA
GODINA
Take One
Blauraum
2005.