Gradska riva Poreč
projekt, Poreč, 2016.

Područje obuhvata projekta prostire se obalnom crtom mora od hotela 'Palazzo' na vrhu poluotoka do lukobrana sportske lučice odnosno do prostora gradske plaže - rta Sv. Lovre. Kopneni prostor dijeli se na 3 zone. Projekte uređenja centralnog gradskog prostora napravili su autorski timovi: Kostrenčić i Krebel, Urbis te 3LHD.
Zona C (3LHD) obuhvaća prostor od kružnog toka do gradske plaže i rta Sv. Lovre. Otvaranjem vizura, projektiranjem jasnih i kontinuiranih pješačkih pravaca, uvođenjem javnih sadržaja podiže se razina kvalitete i ugodnosti boravka pješaka kao glavnih korisnika prostora. S ciljem stvaranja sigurnijeg i ugodnijeg prostora uvodi se "shared street" - suvremeni urbanistički pristup projektiranju javnih površina koji minimalizira podjelu prostora na pješački i kolni. Funkcioniranje operativne obale lučice ostaje nepromijenjeno. Koncept ponuđenog rješenja nastoji integrirati različite sadržaje na način da omogući nesmetanu vizualnu i fizičku komunikaciju između pojedinih zona, a da pritom diferencijacija sadržaja ostaje jasna. Realizacija projekta zamišljena je u fazama.
Funkcionalna i visinska razlika između operativne obale lučice i gradske šetnice ostvarena je objektom tektoničke forme za smještaj javnih i poslovnih prostora. U nastavku su projektirani park te trg s kaskadnim gledalištem na tri razine. Slobodnom interpretacijom prostor poprima različite namjene ovisno o potrebama, godišnjem dobu i sl. Postojeći prostor viale-a s drvoredom ima visoku ambijentalnu vrijednost ali je dotrajao. Predlaže se njegova obnova te integracija u sveukupno rješenje. Unutar zone projektirana je urbana oprema namjenjena zadržavanju, okupljanju, sjedenju, odmoru i kontemplaciji. Postojeće parkiralište postaje park-ing, parkirališna površina s mnoštvom zelenila, zasjenjena od sunca i prilagođena za nesmetano kretanje pješaka. Na mjestu današnjih kioska za prodaju predviđena je izgradnja gradske nadstrešnice. Projektiranjem opreme, definiranjem kvalitete prozvoda te načina prezentacije istih, razina ponude se podiže. Nadstrešnica je zamišljena kao polifunkcionalan objekt pod čijim se krovom mogu organizirati kulturni, glazbeni, sportski i drugi događaji, za koje u gradu zasad ne postoji sličan fleksibilan i natkriven prostor. Integralni je dio gradske šetnice, pruža sjenu i zaštitu od atmosferilija te omogućuje produljenje sezone. Novi objekt marine sadrži recepciju i prateće prostore (urede, spremišta,itd.), te dva ugostiteljska prostora. Nastavlja se na gradsku šetnicu, omogućuje prilaz pješaka prvoj etaži, s koje se ostvaruje atraktivna vizura na staru gradsku jezgru te nesmetana komunikacija prema javnom kupalištu.

NAZIV PROJEKTA Riva Poreč

BROJ PROJEKTA 255

PROGRAM javno

STATUS projekt

LOKACIJA Hrvatska, Poreč

KLIJENT Grad Poreč

PROJEKTNI TIM Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Irena Mažer Hranuelli, Iva Peručić, Jure Živković