Studija baljansko priobalje
projekt, Istra, 2007.

Predmet  razvojne studije baljanskog priobalja pokriva 450 hektara. Očuvane prirodne ljepote ovog područja neosporne su činjenice. Dobro razvedena obala, brojni zaljevi i plaže, bujna vegetacija, slikoviti krajolici te arhitektonsko i arheološko naslijeđe čine ga jednim od najbolje čuvanih tajni u Hrvatskoj.
Studija održivog razvoja baljanskog priobalja temelji se na konceptu aktivnog i ekološki prihvatljivog turizma. Zbog jedinstvenih osobina podneblja, osobita pažnja pridaje se pozicioniranju i određivanju veličine svakog predloženog objekta. 
Područje će biti namijenjeno dnevnim posjetiteljima te gostima koji će boraviti u nekom od planiranih smještajnih kapaciteta. Čitavo područje priobalja planirano je kao luksuzno odredište sa četiri ili pet zvjezdica. Pristup priobalju će biti preko dva punkta, a glavno prijevozno sredstvo će biti električni vlak, električni automobil i bicikl. Svi objekti bit će javnog karaktera ? nisu planirani rezidencijalni objekti kao niti privatni smještaj. Planirani smještajni kapacitet za čitavo područje je 1 800 kreveta, a cijelo područje dnevno će moći primiti oko 3 000 posjetitelja. Turizam takve niske gustoće svakom gostu daje na uživanje cca 01, ha te 1,8 m2 obale.  Većina smještajnih kapaciteta planirana je na oko 700 m od obale u tri nova hotela. Obala je predviđena za gradnju tri rekreacijsko - zabavna centra, a u dolini se predviđa gradnja znanstveno - edukativnog centra. Na području fortifikacijskog kompleksa Barbariga planirana je gradnja golf igrališta s 18 rupa, fortifikacija Benedeto planira se prenamjena u multimedijalni kulturni centar, a fortifikacija Forno rekonstruira se i postaje hotel najviše kategorije. Osim navedenih objekata, predviđa se uređenje botaničkog vrta, konjičkog centra, uzletišta za balone na topli zrak, ronilačkog centra, maslinika iz 16. stoljeća, crkvica i vidikovaca.
Cilj Studije je ponuditi niz različitih komplementarnih sadržaja i aktivnosti koji će se programom i arhitekturom nadovezati na postojeći kontekst te na taj način obogatiti i istaknuti vrijednost i ljepotu baljanskog priobalja.

NAZIV PROJEKTA Prostorno programska studija razvoja baljanskog priobalja

BROJ PROJEKTA 131

PROGRAM urbanizam, turizam

STATUS projekt

PROJEKTIRANJE 2006-2007

LOKACIJA Hrvatska, Istra, Bale Shoreline

KLIJENT Općina Bale

AUTOR 3LHD

PROJEKTNI TIM Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Željko Mohorović, Iva Marčetić, Iskra Kirin

PROCJENA INVESTICIJE Zdenko Rajković

KONZULTANT ZA RAZVOJ KONCEPTA TURISTIČKE ZONE Hotel Partner d.o.o.

STUDIJA ISPLATIVOSTI Hotel Partner d.o.o.