Neboder SE Gate
projekt, Zagreb, 2005.

Studija novog jugo-istočnog ulaza u Zagreb je prijedlog gradnje poslovnog tornja od 26 katova koji bi dao prostorni akcent novom gradskom pristupu. Lokacija Radničke ceste i novog Domovinskog mosta leži na jugo-istoku grada Zagreba, s niskogradnjom na lijevoj obali Save, pored novog mosta. Kada budu dovršeni Domovinski most i Radnička cesta, Zagreb će dobiti još jedan pristupni put u grad, prvi u 25 godina. Nova cesta će postati spojnica sa zagrebačkom obilaznicom te najkraći put do zračne luke. Parcela će se popuniti manjih objektima namijenjenim trgovačkim, ugostiteljskim i poslovnim sadržajima, dok će se parkirališta nalaziti na podzemnim etažama. Okolica kao i niske zgrade prilagodit će se sportsko-rekreacijskoj namjeni koja se planira u neposrednoj blizini. Vertikalna os poslovnog tornja osmišljena je tako da transformira kristalični oblik i stvori zanimljive i raznolike prostore u samoj zgradi, dok će nepravilni raspored prozora na pročelju odražavati svjetla automobila koji će prolaziti preko mosta stvarajući promjenjive slike na rijeci Savi, i tako kreirati novi urbani ulaz u grad.

NAZIV PROJEKTA Poslovni toranj SE Gate

BROJ PROJEKTA 127

PROGRAM urbanizam, poslovno

STATUS projekt

PROJEKTIRANJE 2005-2005

LOKACIJA Hrvatska, Zagreb, Radnička cesta - Domovinski most

OBUHVAT 9407 m²

BRUTO POVRŠINA 26735 m²

VOLUMEN 93572 m³

TLOCRTNA POVRŠINA 2315 m²

NADMORSKA VISINA 106 m

KLIJENT IGNA

AUTOR 3LHD

IZLOŽBE
INSTITUCIJA
GODINA
Take One
Blauraum
2005.