Poslovna zgrada xCimos

Zagreb

Geolokacija
45°47'40" N
15°55'25" E
Adresa
križanje ulice Hrvatskog sokola i Ljubljanske avenije
Grad
Zagreb
Država
Hrvatska

Uz glavnu zagrebačku zapadnu ulaznu aveniju stoji nedovršena poslovna zgrada, tzv. „Cimos“. Novi vlasnik odlučio je, uz djelomično proširenje i nadogradnju, dovršiti objekt. Novi projekt uzeo je u obzir postojeće konstruktivno i oblikovno stanje, kao i želje naručitelja. Volumen zgrade sastoji se od dva dijela, višeg – poslovne namijene, i nižeg namijenjenog trgovačkim sadržajima i parkiranju. Projekt nije bitnije mijenjao inicijalne funkcije. U oblikovnom smislu njegovi najvažniji elementi su pročelje i atraktivan ulazni lobbby. 

Novo stakleno pročelje okružuje objekt i svojom tlocrtnom krivuljom „smekšava“ konturu zgrade. Vertikalni brisoleji u punoj visini objekta, osim primarne funkcije, dodatno pospješuju taj efekt. Iz ulaznog lobbya vodi glavna vertikalna komunikacija, stubište i liftovi. Poslovne etaže koncipirane su kao „open space“, fleksibilan prostor koji se može naknadno definirati prema specifičnim potrebama. Dogradnjom postojećih etaža povećana je njihova pojedinačna površina, a dogradnja nižeg dijela objekta povećala je parkirne kapacitete.

 

Fact Sheet

naziv projekta

Poslovna zgrada xCimos

broj projekta

122

program

poslovno

status

projekt

projektiranje

2005 - 2006

Lokacija

Hrvatska, Zagreb, križanje ulice Hrvatskog sokola i Ljubljanske avenije

Površina parcele

7300 m²

Površina građevine

23000 m²

Volumen

72100 m³

Tlocrt

3865 m²

nadmorska visina

118 m

autor

3LHD

klijent

Consultants Group

Projektni tim

Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Jasminka Jug, Zorislav Petrić, Željko Mohorović, Irena Mažer Hranuelli, Hrvoje Bilandžić, Tomislav Soldo

Projekt konstrukcije

Palijan - Ivan Palijan, Siniša Lulić, Đuro Uzelac, Zvonko Kopunović

Projekt uklanjanja dijela građevine

Damir Platužić

Projekt dubokog temeljenja

Geotehnički studio - Bojan Vukadinović, Igor Sokolić

Projekt elektroinstalacija

IPZ-elektroinženjering 22 - Branko Čorko

Projekt strojarskih instalacija

Termoinženjering projektiranje - Branko Šegotić, Mario Lukenda

Projekt vodovoda i odvodnje

Projektni biro - grijanje - Srđan Grujić

Projekt sprinkler instalacije

APIN projekt - Branimir Cindori

Fizika zgrade

Mateo Biluš

Projekt prometa

Žunec projekt - Vladimir Žunec

Troškovnik

Štefica Prosinečki

Projekt zaštite na radu

Projektni ured Kanceljak Marelić - Melita Kanceljak Marelić

Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti

S.I.A. - Irela Strabić

Projekt fasade

KFK Tehnika - Marko Rašić, Maja Dabac, Višnja Knežević

Projekt krajobrazne arhitekture

Ines Hrdalo

Projekt dizala

OTIS dizala - Vladimir Barać

Maketa detalja fasade, mj 1:1

S.B.S. - Stjepan Bašić

Konzultant geotehnike

PRO HENI - Jurica Galić

Vizualizacije

Freya


Vizualizacije

Nacrti

Back to top Back to projects