Poslovna zgrada xCimos
projekt, Zagreb, 2005.

Više od petnaest godina uz glavnu zagrebačku zapadnu ulaznu aveniju stoji nedovršena poslovna zgrada, tzv. "Cimos". Novi vlasnik odlučio je, uz djelomično proširenje i nadogradnju, dovršiti objekt. Novi projekt uzeo je u obzir postojeće konstruktivno i oblikovno stanje, kao i želje naručitelja. Volumen zgrade sastoji se od dva dijela, višeg - poslovne namijene, i nižeg namijenjenog trgovačkim sadržajima i parkiranju. Projekt nije bitnije mijenjao inicijalne funkcije. U oblikovnom smislu njegovi najvažniji elementi su pročelje i atraktivan ulazni lobbby. Novo stakleno pročelje okružuje objekt i svojom tlortnom krivuljom "smekšava" konturu zgrade. Vertikalni brisoleji u punoj visini objekta, osim primarne funkcije, dodatno pospješuju taj efekt. Iz ulaznog lobbya vodi glavna vertikalna komunikacija, stubište i liftovi. Poslovne etaže koncipirane su kao "open space", fleksibilan prostor koji se može naknadno definirati prema specifičnim potrebama.Dogradnjom postojećih etaža povećana je njihova pojedinačna površina, a dogradnja nižeg dijela objekta povećala je parkirne kapacitete.

NAZIV PROJEKTA Poslovna zgrada xCimos

BROJ PROJEKTA 122

PROGRAM poslovno

STATUS projekt

PROJEKTIRANJE 2005-2007

LOKACIJA Hrvatska, Zagreb, križanje ulice Hrvatskog sokola i Ljubljanske avenije

OBUHVAT 7300 m²

BRUTO POVRŠINA 23000 m²

VOLUMEN 72100 m³

TLOCRTNA POVRŠINA 3865 m²

NADMORSKA VISINA 118 m

KLIJENT Consultants Group

AUTOR 3LHD

PROJEKTNI TIM Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Jasminka Jug, Zorislav Petrić, Željko Mohorović, Irena Mažer Hranuelli, Hrvoje Bilandžić, Tomislav Soldo

PROJEKT KONSTRUKCIJE Palijan - Ivan Palijan , Siniša Lulić, Đuro Uzelac, Zvonko Kopunović

PROJEKT UKLANJANJA DIJELA GRAĐEVINE Damir Platužić

PROJEKT DUBOKOG TEMELJENJA Geotehnički studio - Bojan Vukadinović, Igor Sokolić

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA IPZ-elektroinženjering 22 - Branko Čorko

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA Termoinženjering projektiranje - Branko Šegotić, Mario Lukenda

PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE Projektni biro - grijanje - Srđan Grujić

PROJEKT SPRINKLER INSTALACIJE APIN projekt - Branimir Cindori

FIZIKA ZGRADE Mateo Biluš

PROJEKT PROMETA Žunec projekt - Vladimir Žunec

TROŠKOVNIK Štefica Prosinečki

PROJEKT ZAŠTITE NA RADU Projektni ured Kanceljak Marelić - Melita Kanceljak Marelić

PROJEKT ZAŠTITE OD POŽARA / STRATEGIJE / SIGURNOSTI S.I.A. - Irela Strabić

PROJEKT FASADE KFK Tehnika - Marko Rašić, Maja Dabac, Višnja Knežević

PROJEKT KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE Ines Hrdalo

PROJEKT DIZALA OTIS dizala - Vladimir Barać

MAKETA DETALJA FASADE, MJ 1:1 S.B.S. - Stjepan Bašić

KONZULTANT GEOTEHNIKE PRO HENI - Jurica Galić

VIZUALIZACIJE Freya

LINKOVI

IZLOŽBE
INSTITUCIJA
GODINA
Take One
Blauraum
2005.