Kulturni i info centar Sveta Nedelja
projekt, Sveta Nedelja, 2014.

Budući Kulturni centar i prateći sadržaji smješteni su na rubu centra grada Sv. Nedelje. Lokacija obuhvaća neizgrađene čestice na kraju građevinske zone. Sa sjeverne strane okružena je kultiviranom livadom pod brežuljcima grada. U širem smislu predstavlja brojne i raznolike prirodne vrijednosti: oranice, voćnjake, bare (isušene), trave, pojedinačna stabla. U široj zoni nalaze se prostorno-arhitektonski naglasci - župna crkva Sv. Trojstva s kurijom, Napoleonov gostinjac, zgrada Crkvenjak, kapela Sv. Roka; upotpunjeni prisutnim pejzažnim vrijednostima te ostacima povijesnog crkvenog vrta s voćnjacima i ribnjakom. Nedavno izgrađena ulica Ribnjak proteže se u smjeru sjever-jug i povezuje lokaciju sa centrom grada.
Osnova za konceptualno rješenje projekta bio je već oblikovani urbanitet grada Sv.Nedelje koji je kroz nove pravce i putanje potrebno optimizirati i nadograditi. Postojeći se automobilski promet odvija rubno i novim je planom zaustavljen na zapadnom i istočnom rubu obuhvata kako bi se omogućio direktan kontakt planiranog programa s prostorom livade. Pješaci ovisno o namjeri funkcioniraju na nekoliko načina: pristupaju programima i prolaze kraj njih, prolaze kroz livadu nasumično (u šetnji, berući cvijeće) ili koncentrirano (gosti u hotelskom baru, čitači u knjižnici). Zato je postojeća matrica oranice na prostoru livade prepoznata kao vrijedna i inspirativna osnova za oblikovanje parkovnog programa.
Zgrada Kulturnog centra Sv.Nedelja smješta se uz postojeću zgradu Doma zdravlja, na istočnom dijelu padine. Na zapadnom dijelu se planira hotel kategorije 4* sa dodatnim trgovačkim sadržajem svedenim zbog ograničenja parcele na optimalnu mjeru. Postojeća se zgrada Doma zdravlja na taj način tretira kao ravnopravan dio novooformljene grupe. U nizanju panoramskih planova, kao na razglednici, formira se nova slika grada Sv. Nedelje s novim gradskim žarištem.U toj slici zgrada kulturnog centra prirodno zaposjeda brežuljak, afirmirajući njegovu topografiju. Zgrada je jedinstveni volumen s velikim otvorima koji kadriraju vrijedne vizure i uvlače krajobraz u interijer. Hotel, baš suprotno, biva utopljen u padinu kako bi se njegov volumen što više približio mjerama okolne izgradnje.
Predloženim rješenjem prostor livade predstavlja značajan dio javnog prostora u ukupnom mjerilu grada, no posebnu vrijednost poprima u interakciji sa kulturnim centrom i hotelom - neposredno se nadovezuje na nove programe ulaskom u ulazne halove i protezanjem u interijer ukopanih sadržaja centra i hotela.
Krajobraznim je rješenjem livada zamišljena dinamički - u skladu s vegetativnim sezonama ona mijenja svoj izgled i pojavu - boje i mirise, a sve prema postojećoj matrici oranice.

NAZIV PROJEKTA Kulturni i info centar Sveta Nedelja

BROJ PROJEKTA 238

PROGRAM javno, kultura

STATUS projekt

LOKACIJA Hrvatska, Sveta Nedelja

OBUHVAT 11289 m²

BRUTO POVRŠINA 7753 m²

TLOCRTNA POVRŠINA 4387 m²

NADMORSKA VISINA 139 m

KLIJENT Grad Sveta Nedelja

AUTOR 3LHD

PROJEKTNI TIM Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Koraljka Brebrić Kleončić, Vibor Granić, Jure Živković, Maja Milojević, Matija Romić

VIZUALIZACIJE Zvonimir Pavković