Kuća V2

Dubrovnik

Geolokacija
42°40'36.00''N
18°3'34.99''E
Adresa
Lozica
Grad
Dubrovnik
Država
Hrvatska

Fact Sheet

naziv projekta

Kuća V2

broj projekta

089

program

stanovanje

status

realizacija

Gradnja

- 2013

Lokacija

Hrvatska, Dubrovnik, Lozica

Kvadratura parcele

959 m²

Kvadratura građevine

399 m²

Kvadratura tlocrta

246 m²

autor

3LHD & Ecoing

Projektni tim

Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Romana Ilić, Ivan Milonja, Ecoing - Ivana Dabrović, Ecoing - Kristina Vidić, Ecoing - Maja Tutavac

Suradnici projektnog tima

Hrvoje Vidović, Caroline O´Leary

Projekt strojarskih instalacija

Ured ovlaštenog inženjera strojarstva - Mario Josipović

Projekt konstrukcije

UPI-2M - Berislav Medić

Projekt elektroinstalacija

IPZ-elektroinženjering 22 - Branko Čorko

Projekt bazenske tehnike

Makro 5

Projekt krajobrazne arhitekture

Horting Sisak

Troškovnik

Marija Babojelić

Fizika zgrade, projekt detalja

AKFZ studio - Mateo Biluš

Maketa

Caroline O´Leary

Fotografija

Marko Ercegović


Back to top Back to projects