Hotel LN Garden

Guangzhou

Geolokacija
22°45'08.8"N 113°36'43.4"E
Adresa
Grad
Guangzhou
Država
Kina

Fact Sheet

naziv projekta

Hotel LN Garden

broj projekta

228

program

turizam

status

realizacija

Gradnja

2014 - 2018

Lokacija

Kina, Guangzhou,

Kvadratura parcele

34313 m²

Kvadratura građevine

61068 m²

Kvadratura tlocrta

8570 m²

nadmorska visina

7,45 m

autor

3LHD

Predstavnici investitora

Guangzhou Lingnan International Enterprise Group Co.Ltd - Richard Liu

Projektni tim

Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Kristina Marković, Nevena Kuzmanić, Uršula Juvan, Nives Krsnik Rister, Leon Lazaneo, Ana Mikelić, Maša Milovac, Iva Peručić, Tomislav Soldo, Krunoslav Szoersen, Dragana Šimić, Deša Ucović, Dijana Vandekar, Luka Krstulović, Viktorija Jagodić

Suradnici projektnog tima

Dino Belamarić, Maja Milojević, Ivana Šajn, Jure Živković

Umjetničke instalacije

"Ecoes of a light-second" i "Traces of Elsewhere" - Ivana Franke

Razrada izvedbenog projekta (arhitektura)

GZPI (Guangzhou Urban Planning & Design Survey Research Institute)

Razrada izvedbenog projekta (interijer)

Citygroup

Vizualizacije

Boris Goreta, Branimir Turčić, Jan Ružić

Projekt krajobrazne arhitekture

Ines Hrdalo

Projekt instalacija i energetski koncept

BDSP London - Siniša Stanković, BDSP Beograd - Radovan Duckinovski

Projekt konstrukcije

KAP4 - Nikola Miletić

Projekt zaštite od požara

Inspekting - Milan Carević

Posebni projekti - tehnološki projekt kuhinje

Dekode - Zoran Divjak

Fotografija

SouthArch


Nacrti

Back to top Back to projects