Hotel Keight

Opatija

Geolokacija
45°20'0'' N
14°17'50'' E
Adresa
Ul. Velog Jože 2
Grad
Opatija
Država
Hrvatska

Fact Sheet

naziv projekta

Hotel Keight

broj projekta

270

program

turizam

status

u izgradnji

Lokacija

Hrvatska, Opatija, Ul. Velog Jože 2

Kvadratura parcele

1657 m²

Kvadratura građevine

7291 m²

volume

25020 m³

Kvadratura tlocrta

725 m²

nadmorska visina

5.2 m

autor

3LHD

Projektni tim

Saša Begović, Tatjana Grozdanić Begović, Marko Dabrović, Silvije Novak, Paula Kukuljica, Koraljka Brebrić Kleončić, Vibor Granić, Mia Kozina, Mia Andrašević, Nives Krsnik Rister, Uršula Juvan, Sofija Vrtarić

Vizualizacije

Mario Harni, Branimir Turčić

Projekt konstrukcije

Palijan - Ivan Palijan, i.t.t. - Saša Mitrović

Projekt termotehničkih instalacija

B.E.S.T. projekt - Damir Žaja

Projekt prometa

C5 Koncept - Boris Leović

Projekt tehnologije kuhinje

Dekode - Zoran Divjak

Troškovnik

Forel projekt - Lucija Ivas

Elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu

Inspekting - Maksim Carević

Projekt svjetlotehnike

Ortoforma - Ninoslav Kušter, Luks - Arsen Brečević

Projekt vertikalnog transporta

PPN projekt - Rok Pietri

Projekt krajobraznog uređenja i navodnjavanja

Viridis - Luka Brnić

Projekt elektroinstalacija i sustava za dojavu požara

iC artprojekt - Boris Kramarić

Projekt sprinkler instalacije

APIN projekt - Nenad Semenov

Projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže

ECO projekt - Zoran Bahunek

Projekt bazenske tehnike

BAZ projekt - Marko Zgaga

Projekt zaštite građevne jame

Geotech - Mirko Grošić

Nadzor

Centurio - Zoran Dragin

Glavni izvođač

Kamgrad


Back to top Back to projects