Hotel Belvedere
projekt, Dubrovnik, 2015.

Strm teren, mediteranski krajolik i usitnjena urbana matrica predjela Ploče glavne su odlike izuzetne lokacije novoga hotela Belvedere u Dubrovniku. Urbanistički koncept slijedi očitani morfološki predložak Ploča kao logičan odgovor na datosti konteksta: smješteni uz obalnu prometnicu, veći volumeni postupno se rastaču u mozaiku manjih objekata raspršenih po padinama.
Ansambl novog hotela na rtu Sv. Jakova projektiran je istim kompozicijskim postupkom - glavna hotelska zgrada s javnim sadržajima položena je neposredno uz morsku obalu, a smještajne vile pažljivo su raspoređene po padini gornjeg dijela parcele. Takva prostorna dispozicija omogućena je uvođenjem uspinjače kao komunikacijskog elementa koji povezuje dolazni paviljon s glavnom recepcijom hotela.
Urbanistički i krajobrazni koncept integralno su razvijani, s jasnom namjerom očuvanja zatečenog pejzaža akcentiranog gustom šumom čempresa na zapadu parcele. Park, međutim, nije samo neophodna "oprema" hotelskog kompleksa, već je kultivirani mediteranski krajobraz prepoznat kao sustav višeg reda u kojem je hotel tek jedan od sadržaja u arhetipskom dubrovačkom pejzažu.
U cjelini, zgrada hotela oblikovana je kao meka terasasta struktura niske katnosti koja se obzirno i pažljivo prilagođuje topografiji i reljefu. Pogled iz grada na novi hotel afirmira dominantnu siluetu padine rta Sv. Jakova čijem se autoritetu podređuju svi projektirani volumeni.
Sastavni elementi hotelskog kompleksa u potpunoj su funkciji dramatične promenade u kojoj se, iz gornjeg, dolaznog paviljona - kroz šumu čempresa, uspinjačom niz padinu, pogleda prikovanog za horizont - spušta u etažu lobija s recepcijom, barom i fine dining restoranom.
Vrtna razina glavna je etaža zajedničkih javnih prostora hotela, u kojoj su smješteni vanjski bazeni, restoran, dječji klub, te wellness & spa prostori. Društveni programi također su smješteni ispod dolaznog paviljona (domjenci, manji kongresni sadržaji i sl.).
Glavna hotelska zgrada objekt je sa 75 soba i suitova, od kojih svaka ima vanjsku, djelomično natkrivenu terasu i pripadajući vrt. Smještene na padini u gornjem dijelu obuhvata, vile, s dnevnim sadržajima u prizemlju i spavaćim sobama na katu, su potpuno okružene vrtovima s bazenom i bujnim zelenilom.

NAZIV PROJEKTA Hotel Belvedere

BROJ PROJEKTA 240

PROGRAM turizam

STATUS projekt

PROJEKTIRANJE 2015-2018

LOKACIJA Hrvatska, Dubrovnik, Ulica Frana Supila 28

OBUHVAT 40265 m²

BRUTO POVRŠINA 19568 m²

VOLUMEN 83300 m³

TLOCRTNA POVRŠINA 9949 m²

NADMORSKA VISINA 66.50 m

AUTOR 3LHD

PROJEKTNI TIM - FAZA RFP Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Kristina Marković, Jure Živković, Leon Lazaneo, Ana Mikelić, Deša Ucović, Paula Prkačin

VIZUALIZACIJE - FAZA RFP Boris Goreta

GRAFIČKI DIZAJN - FAZA RFP Maša Milovac

PROJEKTNI TIM - FAZA NATJEČAJ Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Paula Kukuljica, Jure Živković, Ana Mikelić, Deša Ucović, Duje Katić, Nikolina Muža, Nives Krsnik Rister, Iva Peručić

SURADNICI PROJEKTNOG TIMA - FAZA NATJEČAJ Maja Milojević, Zorislav Petrić, Irena Mažer Hranuelli

ARHITEKTURA - FAZA NATJEČAJ Madres - Ana Penavić

PROJEKT UREĐENJA KRAJOBRAZA - FAZA NATJEČAJ Kreativni Krajobrazi - Ines Hrdalo , Kaja Šprljan Bušić

BRAND CONCEPT - FAZA NATJEČAJ Brandoctor - Anja Bauer Minkara, Filip Despot, Željka Zrnić, Stipan Rimac

GRAFIČKI DIZAJN - FAZA NATJEČAJ Anta Bučević, Dora Bilandžić, Maša Milovac

PROJEKT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I ENERGETSKI KONCEPT - FAZA NATJEČAJ BDSP Beograd - Radovan Duckinovski
BDSP London - Siniša Stanković

PROJEKT KONSTRUKCIJE - FAZA NATJEČAJ Palijan - Ivan Palijan

PROJEKT GEOTEHNIKE - FAZA NATJEČAJ GEOKOD - Željko Ivandić

KONZULTANT ZA PROJEKT KUHINJE - FAZA NATJEČAJ Dekode - Zoran Divjak

KONZULTANT ZA PROJEKT PROMETA - FAZA NATJEČAJ C5 Koncept - Boris Leović

KONZULTANT ZA WELLNESS - FAZA NATJEČAJ Veda Centar - Sandra Skoblar

KONZULTANT POMORSKOG INŽENJERINGA - FAZA NATJEČAJ Marecon - Dinko Hrešić

VIZUALIZACIJE - FAZA NATJEČAJ Boris Goreta , Jan Ružić, Branimir Turčić