EECC Xi'An
projekt, Xi'an, 2006.

Novi Put Svile je budući kulturni i tematski park u gradu Xi'Anu, jednoj od historijskih kineskih prijestolnica, koja želi postati kulturno središte Kine. Projekt je natječajni rad za međunarodni pozivni arhitektonski natječaj. Reflektirajući povijesni utjecaj Puta Svile na kulturnu razmjenu između Azije i Europe, projekt Novog Puta Svile istražuje suvremeni utjecaj globalnih komunikacija i putovanja na prožimanje kultura. Na lokaciji novog parka sa jezerom predviđen je međunarodni natječaj na 9 lokacija za 9 kuća - kulturno povijesnih zona koje bi reprezentirale 9 regija na koje je utjecao Put Svile od Europe (Zapadna, Istočna, Mediteran, Skandinavija) preko Male Azije (turska i hebrejska zona) do Perzije i konačno Kine. Više od dijela tematskog parka, zadatak je bio na danoj lokaciji projektirati sadržaj koji bi istovremeno definirao regiju koju predstavlja (3LHD je radio destinaciju Istočna Europa), njen kulturnopovijesni kontekst, odnos sa okolnim dijelovima parka/regijama i odnos sa gradskom matricom Xi´ana s kojom graniči. Područje Istočne Europe je uvijek bilo geopolitičko sjecište naroda, kultura, znanja i tehnologija, prostor u stalnoj mijeni. I kao što je geografski i politički karakter Istočne Europe svojevrsna polupropusna membrana (engl.= semipermeable membrane), na isti način je tretiran i koncept kuće. Multifunkcionalan objekt je projektiran da bude usklađen sa zadanim kontekstom. Topografija, krajolik, klima, prostor i atmosfera objedinjeni su u jedinstven (samo)održiv organizam pod zelenim krovom. Zgrada je definirana kombinacijom prirodnog i artificijelnog "krajolika". Naglašenom horizontalnom formom i kontinuitetom prostora sugerira otvorenost i pristupačnost. Unutar 23 000 m2 kuće su Teatar s 500 mjesta, izložbeni prostori unutar kuće i na otvorenom, Knjižnica, Arhiva i manji apartmanski dio.

NAZIV PROJEKTA EECC Xi'An

BROJ PROJEKTA 139

PROGRAM javno, kultura, obrazovanje, turizam

STATUS projekt

LOKACIJA NR Kina, Xi'an

KLIJENT Xi'an Qujiang New District Administrative Committee

AUTOR 3LHD

PROJEKTNI TIM Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Irena Mažer Hranuelli, Krunoslav Szoersen, Andrea Vukojić