Dojran Masterplan

Stari Dojran

Geolokacija
41°12'17.07"N
22°42'38.26"E
Adresa
Jezero Dojran
Grad
Stari Dojran
Država
Makedonija

Fact Sheet

naziv projekta

Dojran Masterplan

broj projekta

235A

program

urbanizam

status

projekt

Lokacija

Makedonija, Stari Dojran, Jezero Dojran

Kvadratura parcele

317700 m²

autor

3LHD

Projektni tim

Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Nevena Kuzmanić, Deša Ucović, Maja Milojević

Suradnici projektnog tima

Ivana Šajn, Vesna Šoić, Jurica Huljev, Iva Radošević

Studija isplativosti

Horwath HTL - Ružica Herceg, Horwath HTL - Branko Bogunović

Vizualizacije

Stipe Kalajžić


Back to top Back to projects