Brod / the Ship / La Nave: Hrvatski ploveći paviljon na venecijanskom bijenalu

Geolokacija
Adresa
Grad
Država

Fact Sheet

naziv projekta

Pavilion.hr

broj projekta

1039

program

javno, kultura

status

realizacija

projektiranje

2010 - 2010

Gradnja

2010 - 2010

Kvadratura građevine

149 m²

volume

800 m³

Kvadratura tlocrta

149 m²

Povjerenik

Leo Modrčin

Projektni tim

Saša Begović, Marko Dabrović, Igor Franić, Tatjana Grozdanić Begović, Petar Mišković, Silvije Novak, Veljko Oluić, Helena Paver Njirić, Lea Pelivan, Toma Plejić, Goran Rako, Saša Randić, Idis Turato, Pero Vuković, Tonči Žarnić

Organizator

Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka

Konzultant za pomorstvo

Miljenko Gržalja

Projekt konstrukcije

Zvonomir Sabljak

Brodogradnja

ST Engineering - Nicola Ferrari

Menadžment

Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka - Jerica Ziherl, Koordinacija u Veneciji - Nataša Radović

Sponzori

3.Maj brodogradilište, Brodogradilište Kraljevica, Jadranski pomorski servis, AVC

Fotografija

Domagoj Blažević, Želimir Gržančić


Back to top Back to projects