Shtef Shelf
realizacija, modularni sustav polica, 2016.

Sustav polica Shtef Shelf je proizašao iz nekoliko temeljnih premisa: u prvom redu fleksibilnosti i prilagodljivosti same funkcije odlaganja, ali i aktivnog odnosa prema zatečenom arhitektonskom kontekstu i situacijama. Pri tome je tražena pažljiva ravnoteža između prepoznatljivog identiteta sustava i potrebe da se on uskladi s različitim arhitektonskim kontekstima. Oblikovanje je potpuno stopljeno sa funkcijom i konstrukcijom, detalji i spojevi su praktički nevidljivi i podređeni jednostavnosti montaže, a korišten je aluminij radi fizičke lakoće. Osnovni strukturni modul je kvadratnog formata i aplicira se na zid poput likovno autonomnog objekta, no razvijeni su i moduli drugačijih proporcija, kao i varijanta koja se oslanja na pod kako bi se sustav mogao prilagoditi različitim ambijentima i namjenama. U strukturni modul se ubacuju police L-presjeka koje dolaze u 4 formata i mogu se koristiti sa stražnjom stranom postavljenom prema gore ili dolje. Formati polica su proizašli iz pažljivog istraživanja knjiga i drugih predmeta, pa polica postaje svojevrsni "uređaj za sortiranje" sposoban nenametljivo pomoći u više sistematičnom slaganju i odlaganju. Police dolaze u paleti pažljivo usklađenih boja koje se mogu kombinirati, a procjepi koji nastaju između stražnje strane polica razotkrivaju podlogu: boja i teksturu zida. Na taj način nižu se planovi koji čine konačnu sliku police ali i prostora: osnova zida, struktura police, te sami predmeti. Modularnost Shtef Shelfa potiče ili barem dozvoljava interaktivni odnos korisnika i dizajna po pitanju sudjelovanja u oblikovanju kompozicije, a kroz vrijeme i moguće permutacije u ovisnosti o promijenjenim potrebama.
Elementarnost oblika i detalja, dinamičnost kompozicijskih varijanti te sposobnost reakcije na različite funkcionalne i prostorne kontekste čine Shtef Shelf sistemom sa širokom primjenom koji se s lakoćom integrira s arhitekturom.

IME PRODUKTA Shtef Shelf

BROJ PRODUKTA 1106

PROGRAM stanovanje, turizam

STATUS realizacija

RAZVOJ PRODUKTA 2016-2018

PROIZVOĐAČ Prostoria

DISTRIBUTER Prostoria

AUTOR 3LHD & Grupa

PROJEKTNI TIM Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Paula Kukuljica
Grupa Studio - Filip Despot, Ivana Pavić, Tihana Taraba

VIZUALIZACIJE Grupa Studio