UHA realizacije 2009 - nagrada Bernardo Bernardi

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA)

15. December 2009

U konkurenciji za najuspješnije ostvarenje na području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja u 2009. godini uz 3LHD sa dva projekta - Interijer Dvorane Zamet i Zagrebački plesni centar - rekonstrukcija Kina Lika bila je i Zora Salopek Baletić sa Palačom Lesić-Dimitri. Nagradu je osvojio 3LHD sa interijerom Dvorane Zamet.
Obrazloženje UHAe: "Obilaskom jednog krajnje pažljivo oblikovanog kompleksa, izrečenog, usudili bi se reći, topografskim jezikom, rijetkim u našoj suvremenoj arhitekturi, jedan njegov dio čita se izuzetnim. Unutarnja arhitektura iskazana bez suvišnih detalja, riješena primarnom funkcijom, gdje se posjetitelj i korisnik jednako dobro osjećaju zaslužuje nagradu "Bernardo Bernardi" za najuspješnije ostvarenje na području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja."

 

Previous