Predavanje za studente TU Graz

Aquatika & 3LHD

24. May 2019

Za grupu od 170 studenata i njihovih profesora s TU Graz održali smo predavanje u Karlovačkom slatkovodnom akvariju. U sklopu studijskog posjeta Hrvatskoj i Sloveniji odabrali su Akvarij za posjet i razgledavanje arhitekture građevine i krajobraza ali i izložbe i postava. Predavanjem smo predstavili 3LHD, naše recentne projekte i proces projektiranja i gradnje Akvarija. 
 

Previous