Predavanje u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

14. July 2021

Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organiziralo je online konferenciju na kojoj je jedan od predavača bio Marko Dabrović, partner u našem uredu. Marko je predstavio naš ured, pričao o razvoju grada Zagreba te o Studiji urbane revitalizacije prostora bivše tvornice Gredelj. 
 

Previous