Predavanje na Danima Orisa

19. October 2019

Silvije Novak, jedan od partnera u 3LHD-u, održao je predavanje u sklopu ovogodišnjih Dana Orisa. Predstavio je rad ureda u zoni Monte Mulini u Rovinju, s posebnim naglaskom na posljednju realizaciju u zoni - Grand Park Hotel Rovinj. Također se osvrnuo na 3LHD-ovih 25 godina rada i stvaranja arhitekture.

Previous