3LHD@Vern

Veleučilište VERN'

28. April 2012

Studentima Stručnog studija Turizam - turistički i hotelski menadžment na zagrebačkom Veleučilištu VERN Studio 3LHD predstavio je projekt hotela Lone. Predavanje je u sklopu kolegija Dizajn u hotelijerstvu i Dizajn menadžment održala Tatjana Grozdanić Begović, te tako studentima približila ideju o stvaranju jednog kompleksnog turističkog proizvoda sa stajališta arhitekta.Previous