Small Mall predstavljen javnosti

12.07.2023.

Projekt Small Mall predstavljen je vijećnicima grada Splita i predstavnicima kotara Manuš 12. srpnja. Zapadno pročelje tangira središte osi koja se proteže od Pazara preko Đardina do Parka mladeži. Javni prostor/park ispred same zgrade koji je u neposrednom dijalogu sa sadržajima u suterenu i prizemlju najvrjedniji je dio ovog projekta. Pročelje zgrade je kreirano kao suvremena interpretacija klasične mediteranske lođe sa zatvorenim i otvorenim dijelom koja formira dinamičnu opnu na kojoj se sunce lomi pod različitim kutovima i formira duboku sjenu. Kompaktni volumen ove višenamjenske građevine čine: podzemna  javna garaža s više od 500 PM, trgovački i poslovni prostori uz prateće servisne sadržaje, te hotel 5* sa 72 smještajne jedinice, wellnessom i mini kongresnim centrom. Zadnja, uvučena etaža je javni dio hotela s restoranom, barom i vanjskim bazenom uklopljenim u raskošan mediteranski krovni vrt. 

Previous