Predavanje 3LHD organizacija ureda
12. svibanj 2018

Poziv na otvoreno predavanje na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 14. svibnja u 13h!
U sklopu izbornog kolegija "Arhitektonski ured - organizacija i poslovanje" Saša Begović će održati predavanje o 3LHDu i predstaviti način na koji ured funkcionira, kako je organiziran i kako se prilagođavao promjenama u proteklih dvadesetak godina. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane ? dođite u ponedjeljak u 13h u predavaonicu 317 na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.