Otvorena ACI Marina Rovinj

26.04.2019.

Nova ACI Marina Rovinj svečano je otvorena 26. travnja. 3LHD je autor arhitektonskog projekta kopnenog dijela marine - nove zgrade marine, operativne obale, prometnih površina i krajobraza. Rekonstrukcija je započela u travnju 2017.godine, a u marini sagrađenoj 1984. ostali su nepromijenjeni samo koncesijom određeni gabariti, dok je sve ostalo sagrađeno iznova. Sklop marine oblikovan je u jedinstveni volumen umetnut u tkivo šetnice i vidljiv isključivo pročeljem na razini obale. Iznimku čini restoran/caffe lounge-bar koji se uz grupe za sjedenje, zelene otoke i urbane atrakcije nalazi na krovu građevine. Realizacijom projekata ACI marine i Grand Park Hotela Rovinj povezanih novosagrađenom šetnicom grad Rovinj dobio je novi javni prostor koji spaja staro gradsko tkivo s turističko-parkovnim prostorima zone Monte Mulini. 
 Više o projektu ovdje.

Previous