Odobreno financiranje projekta Kaquarium iz strukturnih fondova EU

14.10.2014.

Projektu 3LHDa za turističko-sportsko-rekreacijski centar "Slatkovidni akvarij - Kaquarium" odobrena su sredstva za gradnju iz strukturnih fondova EU. Fond za regionalni razvoj EU odobrio je financiranje 36,7 milijuna kuna vrijednog projekta akvarija slatkovodnih riba i muzeja rijeka, što bi trebali biti prvi novci iz strukturnih fondova EU koji će doći u Hrvatsku. Natječaj javne nabave za izradu izvedbenog projekta biti će objavljen slijedeći tjedan a početak gradnje očekuje se u travnju slijedeće godine. Centar bi u prvih godinu dana trebao primiti 12000 posjetitelja koji će u sklopu postava izložbe moći razgledati primjerke 150 živućih slatkovodnih ribljih vrsta Europe, od čega 40-tak endemskih. Sustav akvarija, crpki i filtera smješten je u građevinu potpuno uklopljenu u okoliš, sa zelenim kosim krovovima pa je granica između obale rijeke i gradnje neinvazivna i nije jasno definirana. 
Više o projektu ovdje.

Previous