Kozala, Rijeka - završetak radova

01.11.2007.

Na ulazu u groblje Kozala uređen je trg i završena rekonstrukcija postojećeg objekta i dogradnja, na način da s postojećim objektom čini jedinstvenu prostorno funkcionalnu cjelinu. 
Sadržaji koji su smješteni u novoadaptirani objekt služe isključivo zaposlenicima groblja (uredi, spremišta, garderobe, sanitarije, prostorije za dežurstvo, odmor, arhivu....). Potreba da se neatraktivni sadržaji maksimalno zaklone od pogleda posjetitelja utjecala je na tretman novog pročelja kao kulise trga u kojem se zrcali postojeći zeleni okoliš. 
U prizemlju je postojeći objekt zaklonjen vegetativnim plaštom koji prati gabarit objekta sa sjeverne i istočne strane dok na zapadnoj strani, prema groblju, formira ulazni atrij-gospodarsko dvorište. 
Na nivou prve etaže pročelje čini ?metalni prsten? (aluminijske fasadne ploče) tamno zelene boje, koji lebdi oko cijelog gabarita objekta.
Objekt se na svom sjeverozapadnom uglu, u prizemlju, uvlači u prostor kuće i formira natkriveni trg. U tako formiranom prostoru smješteni su prodajni staklenici sa cvijećem. Građani su tako dobili artikulirani i oblikovani prostor za kupovinu cvijeća. 
Novoformirani trg ispred objekta predstavlja intermezzo na krivulji šetališta iz smjera parka prema groblju. 
Grad Rijeka dobio je još jednu kvalitetnu javnu površinu koja dostojno prezentira jedno od najljepših groblja u Hrvatskoj.

Više o projektu ovdje.

Previous