Razvoj projekta Hotela Argentina

15.12.2022.

Kompleks Grand Villa Argentina danas obuhvaća 5 objekata: Villa Argentina, Hotel Argentina, Villa Orsula, Villa Glavić i garažni objekt. Zgrada hotela izvorno je izgrađena kao privatna rezidencija 1913. godine, a vrlo je brzo postala jedno od najprestižnijih odredišta na Jadranu. Projekt rekonstrukcije, koji je u fazi izrade izvedbene dokumentacije i projekta interijera, temelji se na prepoznavanju vrijednosti postojećih objekata na lokaciji. Novi Hotel Argentina s dvije vile - Argentinom s istočne strane i Orsulom sa zapadne strane čini jednu funkcionalnu cjelinu. Gornji blok hotela koncipiran je kao lagani paviljon s izraženim horizontalama, a donji volumen formiran je kao čvrsta baza terasasto uklopljena u postojeći teren. Bogati slojevi dubrovačke povijesti reinterpretirani su u profinjenoj unutrašnjosti dok hrabri naglasci i razigrani kolorit reflektiraju slobodu i duh 70-ih godina prošlog stoljeća.

Više o projektu pročitajte ovdje.

Previous