Aktivnost na gradilištu Dvorca Janković

27.09.2017.

Na gradilištu Dvorca Janković u Suhopolju izvode se građevinski radovi te iznimno važni radovi na sanaciji postojeće konstrukcije. Na glavnoj zgradi postavlja se armatura na svodovima podruma, na zapadnom krilu se betoniraju zidovi a na istočnom krilu postavlja oplata i armatura zidova podruma. Polazište za izradu ovoga projekta bila je potreba za spašavanjem kulturno, povijesno i arhitektonski vrijednoga dvorca Janković u Suhopolju od njegova daljnjega propadanja. Dvorac Janković u Suhopolju ima svojstvo kulturnoga dobra, dok je povijesni perivoj u kojemu je dvorac smješten zaštićen kao objekt prirode i kao spomenik vrtne arhitekture.

Više o projektu ovdje.

Previous