3LHD sudjeluje na Međunarodnom simpoziju o intervencijama u arhitektonskoj baštini
13. prosinac 2008

Na COACovoj 31. radionici sa temom Intervencije u arhitektonskoj baštini Saša Begović i Marko Dabrović su 13. prosinca 2008. u Barceloni predstavili nekoliko 3LHDovih projekata - rekonstrukciju i prenamjenu dvaju starih kina u centru Zagreba u kazalište i plesni centar te projekt splitske Rive, oba intervencije u povijesnom arhitektonskom okružju.