Una dota de aqua, un grano de sal
30. November 2006