Teatar Histrioni

Zagreb

Geolokacija
45°48'47" N
15°57'51" E
Adresa
Ilica 90/1
Grad
Zagreb
Država
Hrvatska

Pojavom novih i modernih multipleks kino dvorana stara zagrebačka kina u urbanim blokovima centra grada postupno su počela odumirati, a prostori propadati. Uočivši to, grad Zagreb je počeo sa prenamjenom tih prostora za potrebe kulture.
Bivše kino Apolo tipična je dvorišna zgrada u donjogradskom zagrebačkom bloku, sa javnim predprostorom velikih mogućnosti, ali koji je, kao i u većine donjogradskih blokova, neuređen. 

Unatoč starosti (sagrađen 1890. godine), objekt starog kina je imao dobre predispozicije za preuređenje u novi teatar.Novo kazalište je formirano unutar postojećih gabarita bivšeg kina, a zgrada je zadržala svoj orginalni tlocrtni oblik, veličinu i fasadu. Projekt potpuno pročišćava staru strukturu i unutrašnjost, potencira njene kvalitete i u postojeću ljusku impostira novi kazališni sadržaj sa 220 gledališnih mjesta. 

Projekt se ne ograničava na konstruktivno-arhitektonsku domenu, već kreira kompletan vizualni identitet, preko teatarskih inscenacija pojedinih neteatarskih prostora od ulaznog reklamnog panoa, preko ulaznog lobbya, prostora cafea, do same teatarske dvorane.

Fact Sheet

naziv projekta

Teatar Histrioni

broj projekta

087

program

javno, kultura, ponovna upotreba

status

realizacija

projektiranje

2003 - 2005

Gradnja

2005 - 2007

Lokacija

Hrvatska, Zagreb, Ilica 90/1

Površina parcele

1677 m²

Površina građevine

1766 m²

Volumen

8853 m³

Tlocrt

632 m²

nadmorska visina

123 m

autor

3LHD

klijent

Grad Zagreb

Projektni tim

Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Jasminka Jug, Zorislav Petrić, David Lušičić

Suradnici projektnog tima

Željko Mohorović

Projekt konstrukcije

UPI-2M - Berislav Medić

Projekt strojarskih instalacija

RENA-prom - Igor Šundov; Ured ovlaštenog inženjera strojarstva - Mario Josipović; Stims - Ivan Stamać

Fizika zgrade, projekt detalja

Mateo Biluš

Konzultant standarda, zaštite od požara

Inspekting - Milan Carević

Projekt vodovoda i odvodnje

Vodotehnika - Nenad Šutevski

Projekt elektroinstalacija

RP studio - Radovan Tomšić; Mr-konzulting - Renato Majcunić

Dizajn signalizacijskog sustava i grafike u prostoru

Ira Payer, Narcisa Vukojević

Fotografija

Sandro Lendler


Fotografije

Gradilište

Back to top Back to projects