Studija razvoja Bale
projekt, Bale, 2004.

U cilju ukupnog razvoja Općine Bale i blagostanja lokalnog stanovništva predlaže se model razvoja koji se temelji na već postojećem prirodnom i kulturnom bogatstvu. Glavni interes lokalnih stanovnika Općine Bale bio je zaštita obale od prevelike izgradnje i iznalaženje strategije za održiv razvoj čitave općine.
Stvaranje prepoznatljivosti destinacije Bala temelji se na nekoliko autentičnih elemenata pronađenih u samoj regiji. Bale će se s obzirom na njih definirati kao regija endemične masline Buža, stanište leptira, lokalitet paleontologije i dinosaura, područje tradicionalnih, rustikalnih gospodarstava - stancija i kao nekadašnje prebivalište plemenitaške venecijanske obitelji Bembo.
Prvi nivo studije je koncipiran kao "reklamni" film o viziji budućnosti Bala. Sastavljen je iz šest priča iz budućnosti koje govore o novim kapacitetima uklopljenim u okoliš, tvrđavama i stancijama pretvorenim u turistički smještaj, o zaštićenom srednjovjekovnom gradu Bale, o muzeju dinosaura i tematskom parku, rekreacijskim zonama te multimedijalnom centru posvećenom leptirima. Stanovnici, lokalna uprava i Ministarstvo prostornog uređenja Republike Hrvatske izvrsno su prihvatili studiju i smjer razvoja postavljen u njoj. Smatramo da ona predstavlja jedan od mogućih modela razvoja koji se mogu primijeniti i u drugim lokalnim zajednicama u Hrvatskoj. Projekt štiti prirodni krajolik i ne predviđa veliku novu izgradnju u prostoru. Turizam ili progres nisu procesi koje možemo zaustaviti, ali ih možemo kontrolirati.

NAZIV PROJEKTA Studija razvoja Bale

BROJ PROJEKTA 111

PROGRAM urbanizam, turizam

STATUS projekt

PROJEKTIRANJE 2004-2005

LOKACIJA Hrvatska, Bale

OBUHVAT 81650000 m²

KLIJENT Općina Bale

AUTOR 3LHD

LINKOVI http://www.bale-valle.hr/
http://www.nacional.hr/articles/view/14117/