Studija Novalja
projekt, Novalja, 2014.

Prostorno programska Studija bavi se čitavim zapadnim dijelom otoka Paga, prostora Grada Novalje. Radi svojih različitih prostornih karakteristika, to veliko područje podijeljeno je u 6 prostorno tematskih zona - Lunski poluotok, Uvala Stara Novalja, Novaljsko polje, Grad Novalja, Paški zaljev i tzv Mjesečev krajolik. Svaka je zona specifična po svojim geografskim karakteristikama, tradiciji korištenja prostora i zatečenim potencijalima, a time je definiran i specifičan pristup u planiranju daljnjeg razvoja pojedine zone. Prirodna obilježja i krajolik, postojanje tradicionalne poljoprivrede, pašnjaci i tisućljetni maslinici, imaju veliki potencijal i polazišta su za planiranje dugoročnog održivog razvoja.  
Studija razmatra glavne ciljeve i strategije općine, kao i načine na koje ih je moguće skladno implementirati u prostor. Od samog početka ključno je bilo uključivanje lokalnog stanovništva. Njihove potrebe i mogućnosti detaljno su proučavane i na iterativnim radnim radionicama sa Institutom za Turizam, dalje su razvijane.  
Rezultat studije je niz projektnih prijedloga koji su produkt cjelovitog promišljanja razvoja za predmetno područje. Ujednačenim i promišljenim razvojem Infrastrukture (cestovne, nautičke, pješačke...) i Gospodarstva (turizam, poljoprivreda, ribolov...), uz zaštitu prirodnih specifičnosti, planirani razvoj teži održivosti tog dijela otoka. Nude se realni scenariji, kroz niz projektnih prijedloga i intervencija u prostoru za svaku zonu. Koncept istovremeno potiče razvoj gospodarstva, očuvanje prirodnih vrijednosti, povećanje kvalitete života lokalnog stanovništva, te proširenje turističke ponude kroz provedbu niza lokalno usmjerenih projekata, temeljenih na tri osnovne postavke: izgradnja turističke infrastrukture u krajobrazu, disperzija i diverzifikacija smještajnih kapaciteta, razvoj gospodarstva kroz lokalne edukativne centre.

NAZIV PROJEKTA Studija Novalja

BROJ PROJEKTA 230

PROGRAM javno, turizam

STATUS projekt

PROJEKTIRANJE 2014-2014

LOKACIJA Hrvatska, Novalja

KLIJENT Grad Novalja

AUTOR 3LHD

KOAUTOR Institut za turizam

PROJEKTNI TIM Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Irena Mažer Hranuelli, Ivo Kunst, Neda Telišman-Košuta, Neven Ivandić, Zoran Klarić, Jasenka Kranjčević, Iva Peručić, Tomislav Soldo, Matea Antunica, Mateja Nosil

FOTOGRAFIJA Novena