Prostorna studija Brseč
projekt, Brseč, 2014.

Predmet studije je prostorno i programsko smještanje atraktivnog sportskog sadržaja - golf igrališta u izrazito vrijedan prostor, kako po svojim prirodnim obilježjima tako i položajem u užoj i široj regiji. Smješten podno Učke, ovaj prirodno zaštićen prostor u oblikovnom je smislu amfiteatar, prekriven gustom i neprohodnom vegetacijom. S lokacije ispresjecane stazama i puteljcima pruža se izuzetno kvalitetan pogled na Kvarner, Riječki zaljev i otok Cres. Državna cesta dijeli zonu studije na tri dijela.
Naselje Brseč uzdiže se kao srednjovjekovna urbana formacija na stjenovitoj litici 160 metara iznad mora i prirodnih šljunčanih uvala zaklonjenih stjenovitom obalom. Još su dva prostorna akcenta prisutna u krajoliku: gradsko groblje s crkvom sv. Stjepana i crkva sv. Magdalene na hridi visoko iznad mora.
Lokacija je kvalitetno povezana sa svim važnim gradskim centrima u široj i užoj regiji - od Rijeke svega 50 min vožnje, od Venecije cca 265km udaljenosti. Zato odabir golfa kao dodatne turističke ponude za sobom povlači i razvoj cijele zone u gospodarskom smislu ali u kontroliranim uvjetima, ostvaruje dodatnu kvalitetu i ne narušava zatečeni prirodni ambijent.
U zoni obuhvata studije prostornim su planom definirane dvije osnovne namjene: sportsko-rekreacijska površine 85,6ha, namjenja golf igralištu i ugostiteljsko-turistička površine 4,7ha predviđena za smještaj turističkog naselja Brseč. U sklopu igrališta predviđena je izgradnja golf kuće s hotelom te izgradnja smještajnih jedinica - vila uz rub igrališta.
Koncept oblikovanja i smještaja sadržaja produžetak je zatečenog konteksta iznimne vrijednosti: prirodnog amfiteatra, naselja na rubovima zone te postojećih puteva i staza. Slijedom toga centralno je smješteno samo golf igralište dok su rubno, na padinama i litici iznad mora, po uzoru na postojeće građevine oblikovani smještajni kapaciteti namjenjeni golferima, tim suvremenim nomadima, koji će se svaki put iznova vraćati u Brseč: vile (kategorije minimalno 5*) na zapadu, golf kuća na jugoistoku te turističko naselje s hotelom (kategorije 4*) i apartmanskim nizovima (kategorije minimalno 3*) na sjeveroistoku.
Golf kuća je terasasto položena, sa suterenskom etažom umjesto kata; vizualno otvorena s obje strane da bi se osigurale nezapriječene vizure na crkvu sv.Magdalene, Kvarner i golf terene, nesmetana pješačka i vizualna komunikacija. U njoj su prateći sadržaji golfa, uslužni sadržaji te smještajne jedinice. Apartmani sa pratećim ugostiteljsko uslužnim sadržajima smješteni su na kontaktnoj zoni sa golf igralištem a hotel je predviđen na sjevernom rubu - najvišoj uzvisini zone sa vizurama na čitavo golf igralište.


NAZIV PROJEKTA Prostorna studija turističke zone Brseč

BROJ PROJEKTA 239

PROGRAM sport, turizam

STATUS projekt

PROJEKTIRANJE 2014-2014

LOKACIJA Hrvatska, Brseč

OBUHVAT 903000 m²

KLIJENT Općina Mošćenička Draga

AUTOR 3LHD

PROJEKTNI TIM Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Koraljka Brebrić Kleončić, Iva Peručić, Tomislav Soldo, Uršula Juvan, Jure Živković

PROJEKT IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA GOLF IGRALIŠTA Tissa - Ana Slamar, Ivan Jurakić, Edi Antonia Sluga

GOLF KONZULTANT IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA GOLF IGRALIŠTA D.S.Golf - Dražen Slamar

PROJEKT UREĐENJA KRAJOBRAZA IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA GOLF IGRALIŠTA Kačičliden Landscape Architects - Romana Kačić, Mattias Liden

VIZUALIZACIJE Boris Hergešić