Poslovni toranj SE Gate

Zagreb

Geolokacija
45°46'24" N
16°3'43" E
Adresa
Radnička cesta - Domovinski most
Grad
Zagreb
Država
Hrvatska

Studija novog jugo-istočnog ulaza u Zagreb je prijedlog gradnje poslovnog tornja od 26 katova koji bi dao prostorni akcent novom gradskom pristupu. Lokacija Radničke ceste i novog Domovinskog mosta leži na jugo-istoku grada Zagreba, s niskogradnjom na lijevoj obali Save, pored novog mosta. Kada budu dovršeni Domovinski most i Radnička cesta, Zagreb će dobiti još jedan pristupni put u grad, prvi u 25 godina. Nova cesta će postati spojnica sa zagrebačkom obilaznicom te najkraći put do zračne luke. Parcela će se popuniti manjih objektima namijenjenim trgovačkim, ugostiteljskim i poslovnim sadržajima, dok će se parkirališta nalaziti na podzemnim etažama. Okolica kao i niske zgrade prilagodit će se sportsko-rekreacijskoj namjeni koja se planira u neposrednoj blizini. 

Vertikalna os poslovnog tornja osmišljena je tako da transformira kristalični oblik i stvori zanimljive i raznolike prostore u samoj zgradi, dok će nepravilni raspored prozora na pročelju odražavati svjetla automobila koji će prolaziti preko mosta stvarajući promjenjive slike na rijeci Savi, i tako kreirati novi urbani ulaz u grad.

 

Fact Sheet

naziv projekta

Neboder SE Gate

broj projekta

127

program

urbanizam, poslovno

status

projekt

projektiranje

2005 - 2005

Lokacija

Hrvatska, Zagreb, Radnička cesta - Domovinski most

Površina parcele

9407 m²

Površina građevine

26735 m²

Volumen

93572 m³

Tlocrt

2315 m²

nadmorska visina

106 m

autor

3LHD

klijent

IGNA


Vizualizacije

Back to top Back to projects