Most Jarun
projekt, Zagreb, 2007.

Most Jarun je novi landmark, koji grad Zagreb približuje rijeci Savi i dovodi ga u kontekst europskih metropola. Svojim oblikovanjem nastoji pokazati i vrijeme i mjesto gdje nastaje. Uzdužni raspored mosta odabran je prema načelima oblikovanja, učinkovitosti i optimalnog uklapanja u urbani okoliš. Rijeka Sava premoštena je s jednim otvorom da se može ostvariti most koji zorno iskazuje sadašnju svjetsku razinu mogućnosti hrvatskih graditelja. Lučni most je arhetip mosta, a u varijanti s preuzetim potiskom s lukom iznad kolnika, predstavlja optimalno rješenje za nizinski okoliš. Rješenje nije novo, no u mostogradnji novih oblika ih niti nema, s druge strane oblikovanje je izvorno. Razlog odabira luka kao glavnog konstruktivnog i oblikovnog elementa je prvenstveno u dvjema jednakovrijednim obalama koje spaja. Simetrija luka uvijek govori o ravnoteži tih dviju obala, a u ovom slučaju one su podjednako značajne, za razliku od nekih drugih lokacija, gdje to nije slučaj. Novi pristup oblikovanju luka je u drugačijem dizajnu presjeka svih nosača i konstruktivnih elemenata.

NAZIV PROJEKTA Most Jarun

BROJ PROJEKTA 144

PROGRAM javno, infrastruktura, urbanizam

STATUS projekt

PROJEKTIRANJE 2006-2007

LOKACIJA Hrvatska, Zagreb, Vrapčanska ulica - Jadranska avenija

OBUHVAT 27440 m²

BRUTO POVRŠINA 5460 m²

TLOCRTNA POVRŠINA 5460 m²

NADMORSKA VISINA 130 m

AUTOR Zlatko Šavor (GF), Gordana Hrelja (GF), 3LHD

PROJEKTNI TIM Zlatko Šavor, Gordana Hrelja, Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Krunoslav Szoersen

PROJEKT SVJETLOTEHNIKE Nova-lux - Zlatko Galić

GRAFIČKI DIZAJN Jelenko Hercog

VIZUALIZACIJE Boris Goreta

REDATELJ Nebojša Slijepčević

IZRADA MAKETE Zoran Kodrnja

FOTOGRAFIJA Damir Fabijanić