Baljansko priobalje
30. rujan 2007

urednici: Lana Cavar, Silvije Novak
autorica teksta: Anja Mutić 
dizajn i prijelom: Cavarpayer 
fotografije: arhiva 3LHD, Damir Fabijanić, Renco Kosinožić