ProMoMA
30. studeni 1995

u sklopu Salona Mladih, sa M. Rajčić