Prenamjena stare dubrovačke bolnice u sveučilišni kampus
12. srpanj 2007