How we built the Bridge inspite all
30. studeni 2001

Diskusija o natječajima u sklopu Piranskih dana Arhitekture